Cruises & dahabyya

Dahabyya Dream – 8 days / 7 nights

Nasser – 10 days / 9 nights

Nubia – 11 days / 10 nights

Alexander The Great – 10 days / 9 nights

Amen’ra – 11 days / 10 nights

Chepren – 9 days / 8 nights

Nefertari – 9 days / 8 nights

Nil Nehri boyunca bir gezi zaman içinde bir yolculuk olduğunu,,en,yoğun ve yavaş ritim ile ölçülen,,en,medeniyet yıl,,en,Tarih boyunca bir seyir.,,en,Anonim gezgin,,en,,,en,Nil'de seyir,,en, measured by the intense and slow rhythm of 5000 years of civilization, a cruise through history.. – Anonymous traveler

The cruising on the Nile Bir sonsuz moda olduğunu ve Mısır kültürünü gözlemlemek ve tarihsel hazinelerini keşfetmek için ideal bir yoldur,,en,dinlenmek arkasında ve sadece modern yaşam stresleri ve suşları gevşemek,,en,tarafından süzülüyor bir zamansız kırsal tablo,,en,hierogliflere gibi,,en,Gözlerinize görünecektir,,en,İncil'deki çarşafları çiftçiler eşekler bindi,,en,erkek skiffs avlanır,,en,Kadınların hurma gölgelediği papirüs arasında giysileri yıkanır,,en,akasyalar,,en,mimoza ve çınar,,en,Arada felucca görüş taşınmak istiyorum,,en,Eğer büyük arkeolojik siteler arasında seyir ederken,,en,ve gelişen piyasalar,,en,gür reklam antik manzara boyunca,,en,Hatta geleneksel bir şekilde Nil yaşamaya tercih edebilir,,en,özelliğine stil ve lüks konaklama,,en,dahabyya yolculukları,,en,mekan daha ilginç ve otantik yapmak,,en, unwinding the stresses and strains of modern living behind and just relax!
A timeless rural tableau floated by, like a hieroglyph, will appear to your eyes: farmers in biblical linens rode donkeys, boys fished from skiffs, women washed clothes among the papyrus shaded by date palms, acacias, mimosa and sycamore. Every now and then a felucca would move into sight, while you are cruising between the grand archaeological sites of Luxor and the thriving markets of Aswan, along lush ad ancient landscapes.
You may even choose to experience the Nile in the traditional way, featuring style and luxury accommodation dahabyya cruises, to make your trip more interesting and authentic.
Dahabyya sakin ve dinlenmek isteyen yolcular için eski çağlardan beri Nil Nehri boyunca kullanılan ve tasarlanan geleneksel Mısır yelkenli vardır,,en,Kendinizi kendi tempoda Mısır'ın en ince noktalarına yolculuk bulacaksınız böylece,,en,Ama Mısır'da seyir için iki seçenek vardır unutmamalıyız,,en,Nil değil, aynı zamanda,,en,Her iki unutulmaz deneyimler sunan,,en,Dahası ülkenin daha kapsamlı tur için kombine edilebilir,,en,Daha rahat bir ritim tercih edenler için,,en,Göl Nasır Dünyanın en büyük rezervuar ve henüz yalnızca yaklaşık sekiz tekneler gölde bulunan,,en,İlk kaşif gibi hissettiren derin mavi sularına seferler,,en,tapınaklar,,en, so that you’ll find yourself traveling to Egypt’s finest destinations at your own leisurely pace.
But we should not forget that there are two options for cruising in Egypt: the Nile but also the Lake Nasser, both offering memorable experiences. Moreover they can be combined for a more comprehensive tour of the country.
For those preferring a more relaxed rhythm, Lake Nasser is the world’s largest reservoir and yet only around eight boats are found on the lake, making you feel like the first explorer sailings its deep blue waters.
The temples’ çöl ile bu geniş göl kıyısında yer arkalıklarındaki germe,,en,ve bunların tasarım üzerine Nubiya etkisi,,en,görülmeye onları iyi değer kılan,,en,Motor gemi tarafından Ebu Simbel ulaşan nefes nefese bırakacaktır ise,,en, and the Nubian influence on their design, makes them well worth seeing, while reaching Abu Simbel by motor ship will leave you breathless.