On The Foot Steps of the Holy Family

12 days / 12 nights :
3 nights Cairo – 1 night Minia – 1Nt Asyut
2 nights Sohag – 1 night Luxor – 4Nts Cruise

Day 01 – Cairo

Arrive to Cairo International airport, meet & assist by our representative.
Preveďte do Vášho hotela v Káhire,,en,Začnite celodennú návštevu Egyptského múzea,,en,pôvodné kusy starožitností, ako aj slávny poklad kráľa Tout Ankh Amona,,en,Obed počas návštev v miestnej reštaurácii,,en,Káhira - Wadi El Natroun - Minia,,en,Odchod autobusom do Wadi Natroun a návšteva kláštorov vrátane kláštora Anba Bishoy,,en,Mariánsky kláštor El Syrian,,en,Kláštor El Baramous,,en,Jazdite priamo na juh do Minia,,en,Minia - Asyut,,en & Overnight.

Day 02 – Cairo

Breakfast at the hotel
Start full day visit to the Egyptian Museum, which houses 100.000 original pieces of antiquities as well as the famous treasure of King Tout Ankh Amon.
Continue your visit to the Three Majestic Pyramids of kings: Cheops, Chephren and Myckerinus and the famous Sphinx in Giza.
Lunch during the visits at a local restaurant.
Overnight at the hotel.

Day 03: Cairo – Wadi El Natroun – Minia

Breakfast at the hotel
Departure by bus to Wadi Natroun and visit the monasteries including Anba Bishoy Monastery, St. Mary Monastery El Syrian, El Baramous Monastery.
(Monasteries are sometimes closed during fasting periods, according to the Coptic calendar, dates to reconfirm).
Lunch on your way or in one of the monasteries
Drive directly south to Minia
Check-in at the hotel, dinner & overnight

Day 4 : Minia – Asyut

Check out after breakfast.
Navštívte kostol Panny Márie v Gabal el Teir,,en,Hora vtákov,,en,kde sa Svätá rodina ukryla v jaskyni, ktorá je v starom kostole,,en,Jazde viac na juh,,en,na Asyut,,en,na ich ceste,,en,Svätá rodina prešla Gabalom,,en,kôň,,en,Quoskam, kde sa dnes nachádza kláštor,,en,Deir El Moharraq.,,ca,Svätá rodina strávila viac ako šesť mesiacov v jaskyni,,en,ktorá sa neskôr stala oltárom starého kostola Panny Márie na západe kláštora,,en,Oltár tejto cirkvi je veľkým kameňom, na ktorom stál Pán Ježiš,,en,Pôjdete trochu južne k Gabalovi Asyutovi,,en,známe ako Gabal Dronka,,lv,navštívte kláštor Najsvätejšej Panny,,en,Asyut,,en,Sohag,,en,Odchod autobusom na juh v smere Sohag,,en,Navštívte Bielý kláštor,,en,Deir the Abyad,,es (Mountain of Birds), where the Holy Family took refuge in the cave that is in the old church.
Driving more to the south, to Asyut, on their way, The Holy Family passed by Gabal (Mount)Quoskam where now stands a monastery called “Deir El Moharraq.” The Holy Family spent more than six months in the cave, which later became the altar of the old church of the Holy Virgin at the west of the monastery. The altar of this church is a large stone on which sat the Lord Jesus.
You will go a little south to Gabal Asyut, known as Gabal Dronka, visit the convent of the Blessed Virgin.
Lunch on your way or in one of the monasteries.

Day 05 : Asyut / Sohag

Check out after breakfast.
Departure by bus to the south in Sohag direction
Visit the White Monastery (El Deir el Abyad ), ktorý tiež pomenoval ako kláštor Anba Shenouda alebo sv,,en,Kláštor Shenoute,,en,Je to nazývaný Bielym kláštorom kvôli vápencových stien veľmi jasný,,en,Pokračujte do Červeného kláštora,,en,El Deir Al Ahmar,,ar,je tak nazvaný, pretože stavebný materiál, ktorý pozostáva z,,en,spálené tehly,,en,Rudý kláštor našiel Anba,,en,biskup,,en,Bhisy,,hi,nižšie,,ht,Bigaul,,en,Kaplnka Anba Bishay v Deir Al-Ahmar má niekoľko zložitých a fascinujúcich fresiek,,en,Obed počas návštev,,en,Večera a nocľah vo vašom hoteli v meste Souhag,,en,Dnes budete jazdiť na východ od mesta Sohag v obci Akhmim,,en,navštíviť kláštor Anba Thomas,,en,kláštor archu anjel Michael a kláštor mučeníkov Obed počas návštev,,en,Večera a nocľah v hoteli v Sohágu,,en,Abydos,,en,Denderah,,en,Odchod autobusom do Abydu a návšteva chrámu Setiho I.,,en. Shenoute Monastery. It’s called the White Monastery because of its limestone walls very clear.
Continue to the Red Monastery (El Deir Al Ahmar) is so named because the construction material that consists of: burnt bricks . The Red Monastery was found by Anba (Bishop) Bishay & Anba (Bishop) Bigaul. The Chapel of Anba Bishay in Deir Al -Ahmar has some complex and fascinating frescoes.
Lunch during visits.
Dinner and overnight at your hotel in Souhag.

Day 06 : Sohag

Breakfast at the hotel
Today you will drive to the east of Sohag at the village of Akhmim, to visit the Monastery of Anba Thomas, the Monastery of Arch Angel Michael and the Monastery of the martyrs Lunch during visits
Dinner and overnight at hotel in Sohag

Day 07: Sohag / Abydos / Denderah / Luxor

Check out after breakfast
Departure by bus to Abydos and visit the Temple of Seti I
Pokračujte v ceste do Denderah a navštívte chrám Horus,,en,Pokračujte autobusom do Luxoru,,en,Prísť,,en,Pozrite sa po raňajkách a začnite svoj výlet Nile Cruise,,en,Odchod autobusom na západný breh,,en,navštívte Údolie kráľov,,en,Údolie kráľovien,,en,Chrám Hatšepsut a Colossi Memnon,,en,Prevoz na výletnú loď,,en,obed na palube,,en,Voľné popoludnie na voľný čas,,en,voliteľný,,en,Možnosť navštíviť zvuk,,en,Svetelná prehliadka v chráme Karnak,,en,Návšteva mesta Karnak,,en,Luxor chrámy,,en,Späť na plavbu,,en,Začnite plaviť do Edfu,,en,cez noc bude na palube,,en,Navštívte chrám Edfu,,en,Plachta do Kom Ombo,,no,navštívte chrám Kom Ombo,,en,Vráťte sa na palubu a pokračujte v plavbe do Asuánu,,en,Po raňajkách,,en,navštívte High Dam,,en,Philae Temple,,en,Popoludní Felucca Jazda na Níle okolo Slonovho ostrova,,en,cez noc bude na palube,,en
Lunch during visits
Continue by bus to Luxor.
Arrive, dinner & overnight at the hotel

Day 08: Luxor

Check out after breakfast to start your Nile Cruise Trip.
Departure by bus to the West bank, visit the Valley of Kings, Valley of Queens, Hatshepsut Temple and the Colossi of Memnon.
Transfer to Cruise boat, check-in & lunch on board.
Free afternoon at leisure
Optional: Possibility to attend the Sound & Light show at Karnak Temple
Dinner & overnight on board.

Day 09: Luxor / Edfu

Visit of Karnak & Luxor Temples
Back to cruise. Start sailing to Edfu.
Breakfast, lunch, dinner & overnight will be on board.

Day 10: Edfu / Kom Ombo / Aswan

Visit Edfu Temple.
Back to cruise & Sail to Kom Ombo, visit Kom Ombo Temple.
Back on board to continue sailing to Aswan.
Breakfast, lunch, dinner & overnight will be on board.

Day 11: Aswan

After Breakfast, visit High Dam & Philae Temple.
Afternoon Felucca Ride on the Nile around the Elephantine Island
Breakfast, lunch, dinner & overnight will be on Board.

Day 12: Aswan / Cairo

Check-out after breakfast.
Preveďte na letisko Aswan pre váš let späť do Káhiry,,en,prejdite do štvrte Zeitoun a navštívte St,,en,Mary Church, kde sa objavila 2. apríla,,en,Potom prejdite do hotela,,en.
Upon arrival, drive to Zeitoun district to visit St. Mary Church where She appeared on April 2nd, 1968. Then transfer to the hotel & overnight.

Day 13: Cairo / Final Departure

Check-out after breakfast, transfer to Cairo International Airport for final departure.